Tài nguyên

ĐỐI TÁC EIP

Bạn có thể đăng ký hỗ trợ tiền thuê nhà bằng cách liên hệ với bất kỳ đối tác nào của chúng tôi:

Tổ chức từ thiện Công giáo

  • Điện thoại: 713-874-6609

Liên minh

  • Điện thoại: 713-776-4700

Trợ giúp pháp lý Lone Star

  • Người nộp đơn xin Trợ giúp Pháp lý Lone Star cũng nên tìm kiếm sự trợ giúp pháp lý
  • Điện thoại: 713-652-0077
  • Biểu mẫu trực tuyến

Luật sư tình nguyện Houston

  • Các ứng viên thông qua Houston Volunteer Lawyers cũng nên tìm kiếm sự trợ giúp pháp lý
  • Điện thoại: 713-228-0735
  • https://legalhelphouston.org

Dịch vụ Bảo vệ Vùng lân cận - Quận Harris

Thời gian trục xuất

Bước 1 - Thông báo rời đi
Bước 2 - Nộp đơn trục xuất
Bước 3 - Phiên tòa
Bước 4 - Bản án & Phúc thẩm
Bước 5 - Văn bản sở hữu

Để đọc chi tiết về quy trình trục xuất, hãy truy cập trang web Cố vấn Người thuê nhà Texas, cuộn xuống và nhấp vào "Quy trình trục xuất".

Tìm hiểu về:

Tài nguyên trợ giúp pháp lý- Trục xuất

Tài nguyên về Bạo lực Gia đình – Không Trục xuất

Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề hoặc cần hỗ trợ khẩn cấp, hãy gọi 911.

Nếu bạn không ở trong tình huống khẩn cấp nhưng bị ảnh hưởng bởi bạo lực gia đình hoặc tấn công tình dục, vui lòng xem lại danh sách tài nguyên này: Tài nguyên dành cho nạn nhân và người sống sót

Vui lòng tham khảo các hotline sau để được hỗ trợ thêm:

Tài nguyên bổ sung– Không trục xuất

Giữ kết nối

Để kết nối với các tổ chức phi lợi nhuận và truy cập các dịch vụ gần bạn, hãy gọi 211, đường dây trợ giúp Texas / United Way. Các cách khác để truy cập đường dây trợ giúp:

Để nhận thông tin cập nhật liên tục bằng văn bản về các tài nguyên mới khi chúng có sẵn, hãy đăng ký tại Văn bản kết nối