Chương trình Can thiệp Trục xuất Quận Houston-Harris

Quận Harris và Thành phố Houston đang làm việc cùng nhau để phục vụ như một nguồn lực cho các tổ chức cộng đồng giúp đỡ những người phải đối mặt với việc bị trục xuất. Chương trình cung cấp hỗ trợ tiền thuê nhà cho những người thuê nhà đủ điều kiện và được chấp thuận cho tiền thuê nhà quá hạn để giúp ngăn chặn việc trục xuất. Chương trình này được quản lý bởi Tổ chức từ thiện Công giáo của Tổng giáo phận Galveston-Houston. Đơn đăng ký chỉ có thể được nộp thông qua các đối tác cộng đồng - hoặc Đối tác Cộng đồng EIP - nằm trên khắp Houston và Quận Harris. Chủ nhà phải đồng ý tham gia.

Đối tác Cộng đồng KCN sinh thái là các tổ chức dựa vào cộng đồng cung cấp các dịch vụ khác như trợ giúp pháp lý, sẵn sàng việc làm hoặc dịch vụ ổn định nhà ở; có khách hàng có thể đủ điều kiện để nhận hỗ trợ can thiệp trục xuất từ Chương trình Can thiệp Trục xuất Quận Houston-Harris.

NẾU quý vị có số hồ sơ của tòa án trục xuất hoặc đã nhận được thông báo dọn nhà từ chủ nhà và muốn nộp đơn, hãy gọi 713-874-6609. Truy cập trang Tài nguyên để tìm hiểu thêm về các chương trình khác có thể giúp những người phải đối mặt với việc bị trục xuất. Truy cập trình kiểm tra trạng thái để biết trạng thái hiện tại của ứng dụng hoặc trang Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin.

Biểu ngữ gia đình

Bạn cần giúp đỡ?

Nếu quý vị có số hồ sơ của tòa án trục xuất hoặc thông báo dọn nhà từ chủ nhà, vui lòng gọi đường dây nóng của chúng tôi theo số 713-874-6609 để nộp đơn xin trợ giúp hoặc đặt câu hỏi. Hoặc, xem danh sách các Đối tác Cộng đồng EIP. Truy cập trang Câu hỏi thường gặp của chúng tôi để tìm thêm thông tin.

Đối tác KCN sinh thái?

Quan tâm đến việc đăng ký, hoặc quan tâm đến việc đăng ký đại lý hoặc chương trình của bạn để trở thành Đối tác Cộng đồng EIP? Truy cập trang Đối tác của chúng tôi.